Standortleitung

Dr. phil. Wolfram Lutterer
Leitung Standort Uni/PH-Gebäude
E-Mail
+41 (0)41 349 76 23

Benutzungsdienste

Ruth Bucheli
Leitung Benutzungsdienste Uni/PH-Gebäude
E-Mail
+41 (0)41 349 76 35

Bestandsmanagement

Lukas Grajkowski
Leitung Bestandsmanagement Uni/PH-Gebäude
E-Mail
+41 (0)41 349 76 17

Fachreferate

Dr. phil. Wolfram Lutterer
Leitung Standort und Fachreferate Uni/PH-Gebäude
E-Mail
+41 (0)41 349 76 23

Integrierte Medienbearbeitungsgruppe

René Naef
Leitung Integrierte Medienbearbeitungsgruppe (IMG)
E-Mail
+41 (0)41 349 76 25

Fachverantwortlicher PH

Dietrich Dobis
Fachverantwortlicher PH
E-Mail
+41 (0)41 349 76 26